Welkom

Welkom op de nieuwe site van KNBB district Veluwezoom.

Gebruik het menu aan de linkerzijde om te navigeren.
Hieronder zie je een lijst met de laatste 10 nieuwsberichten.

 

De laatste 10 nieuws berichten

Aangemaakt op Titel Tekst
vr, 11/06/2020 - 17:13 Coronamaatregelen kabinet d.d. 3 november 2020

E-mail aan: bestuursleden KNBB-district Veluwezoom

Van: Bestuur KNBB-district Veluwezoom

Onderwerp: Corona

Dinsdag 3 november jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen voor het bestrijden van de coronapandemie afgekondigd. Op basis van de verstrekte informatie heeft het bestuur de verwachting uitgesproken dat we niet voor 1 januari kunnen biljarten. Op donderdag 5 november heeft het bestuur van KNBB-vereniging Carambole (KVC) op de site van de KNBB meegedeeld dat zij besloten heeft om alle evenementen en wedstrijden tot 1 januari af te gelasten.

Uw leden benaderen de individuele bestuursleden met de vraag hoe het nu verder moet met competitie, pk’s en beker binnen ons district. Helaas kunnen wij geen koffiedik kijken, want we weten niet of we wel na 1 januari kunnen biljarten, dit blijft onzeker zolang het virus zo blijft rond woekeren.

Wij hopen volgend jaar weer met onze sport aan de gang te kunnen. De afgelopen maanden inhalen is niet mogelijk. Aangezien bijna al onze leden meedoen aan één of meerdere competities ligt in eerste instantie de prioriteit bij de competitie. Binnen het bestuur zijn we van mening dat de 2e helft van de competities geschrapt moet worden en dat zodra het weer mag de 1e helft van de competitie uitgespeeld wordt. Er zal geen herziening plaatsvinden in december. Doordat er al een aantal ronden gespeeld zijn ontstaat er wat ruimte, waarin we misschien iets met de pk’s kunnen doen. Dit wordt pas echt duidelijk, wanneer bekend is wanneer we onze competities en wedstrijden weer mogen hervatten. Een hervatting op 1 januari geeft meer ruimte voor pk’s dan op 1 februari.

Aan de bekercompetitie geven we een wat lagere prioriteit, deze kan ook na april gespeeld worden.

Bovengenoemde overwegingen gelden zowel voor de avond- als de dagcompetitie. Zodra we meer weten zullen we u informeren en daarover mededeling doen op onze site  www.knbb-veluwezoom.nl.
We adviseren u en uw leden de site regelmatig te raadplegen.

Ik hoop dat we u hiermee naar tevredenheid hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van het district Veluwezoom,

Gerrit Luiten    

 

wo, 10/14/2020 - 11:26 Gevolgen van de Coranamaatregelen van het kabinet d.d. 13 oktober 2020

Twee weken geleden hebben we u moeten meedelen dat op basis van de besluiten van het kabinet, waarover gecommuniceerd is in de persconferentie van 29 september jl., het bestuur van het district besloten had om de avondcompetitie tijdelijk stil te leggen. Tevens hebben we u meegedeeld dat persoonlijke avondkampioenschappen met enkele aanpassingen gecontinueerd zouden worden. Voor competitie dag, Bekercompetitie dag en PK dag waren geen beperkende maatregelen noodzakelijk.

Op 12 oktober jl. is het bestuur bijeengeweest en hebben wij naar mogelijkheden gezocht om de avondcompetitie te kunnen voortzetten en de bekercompetitie (avond) te starten. Uiteindelijk hebben we besloten om de lengte van de partijen in te korten tot 75% van de te maken caramboles. Deze resultaten zouden normaal ingevoerd kunnen worden in Biljartpoint, waarna de competitieleider deze handmatig zou aanpassen naar partijen met de normale lengte. De competitieleider zou hierover gaan communiceren naar de verenigingen en de teamleiders. 

Helaas is er op 13 oktober wederom een persconferentie geweest en daarin heeft het kabinet meegedeeld dat de maatregelen zoals die op 29 september zijn ingevoerd onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. Het kabinet heeft daarom besloten om met ingang van woensdag 14 oktober om 22.00 uur onder andere de gehele horeca voor een periode van 4 weken te sluiten en ook de amateursportwedstrijden voor een periode van weken stil te leggen.

Dit betekent dat wij als bestuur genoodzaakt zijn om alle competities (districtscompetitie, bekercompetitie en PK's) voor zowel de avond als de dag tijdelijk stil te leggen. De competities worden stilgelegd met ingang van woensdag 14 oktober om 22.00. Na 2 weken zal geëvalueerd worden of een verlenging noodzakelijk is. Het bestuur gaat er vooralsnog van uit dat een verlenging noodzakelijk is. Zodra er weer een verruiming toegestaan wordt zullen we u nader informeren.

Wij vinden het spijtig dat het kabinet deze besluiten heeft moeten nemen en hopen dat er spoedig weer een verruiming van de mogelijkheden wordt toegestaan. 

Het is echter niet voor niets dat dit besloten is en wij raden iedereen aan zich strikt aan de regels te houden. Ook wensen wij iedereen die te maken heeft met de nare gevolgen, of nog erger, met de ziekte zelf, heel veel sterkte toe.

Met vriendelijke groeten

Gerrit Luiten  
voorzitter KNBB-district Veluwezoom
www.knbb-veluwezoom.nl

ma, 10/12/2020 - 08:48 Uitslag dstrictsfinale 3e klasse driebanden

Afgelopen weekend heeft de districtsfinale driebanden, 3e klasse plaatsgevonden. Het was een spannend tot en met de laatste twee wedstrijden. Uiteindelijk heeft Ruud van den Berg van BV West-Peter de titel in de wacht gesleept.  Op de 2e plaats is Belinda Jonker van BV Renkum is geëindigd. De 3e plaats is veroverd door Lucas Manupassa van de Trots van Kluirendal. Roy Hartemink van de Trots van Kluirendal, Joop Jordens van de Grenspost en John de Laat van BV West-Peter zijn respectievelijk de 4e, 5e en 6e geworden. 

vr, 10/09/2020 - 20:22 Districtsfinale 3e klasse driebanden

In tegenstelling tot eerder bericht, vindt de districtsfinale 3e klasse driebanden plaats op zaterdag 10 en zondag 11 oktober bij biljartcentrum West-Peter. 

di, 09/29/2020 - 12:15 Avondcompetitie tijdelijk stilgelegd

Met ingang van 29 september 2020 is de avondcompetitie tijdelijk stilgelegd. Deze maatregel geldt voorlopig voor 3 weken.

Voor meer informatie verwijs ik naar de e-mail die naar de verenigingen is gestuurd.

Ik hoop dat we spoedig weer competitie kunnen spelen inde avond.

Het bestuur,

ma, 09/07/2020 - 12:24 Finalisten voor de 1e finale PK-avond bekend.

Dit weekend zijn de eerste finalisten voor een avond PK bekend geworden. De finale zal gespeeld worden op 9 en 11 oktober in Biljartcentrum Renkum.
De finalisten zijn:

# deelnemer vereniging plaatsing moy car ind res  
1   Roy Hartemink 12678/BV de Trots van Kluirendal te Arnhem 1 0.3610 19 P    
2   Ruud van den Berg 15849/Biljartver. West-Peter te Arnhem 2 0.3590 18 P    
3   John de Laat 15849/Biljartver. West-Peter te Arnhem 3 0.3435 18 P    
4   Lucas Manupassa 12678/BV de Trots van Kluirendal te Arnhem 4 0.3420 18      
5   Belinda Jonker 10402/BV Renkum te Renkum 5 0.3010 16      
6   Joop Jordens 15469/BC de Grenspost te Arnhem 6 0.2280 15      
7   Jan van Beers 10387/Door Vriendschap Sterk te Arnhem 7 0.2270 15   R1  
8   Dik Gerrissen 15558/S&O PTT te Arnhem 8 0.2270 15   R2  
za, 08/29/2020 - 14:55 Uitslag voorrondes PK dag

Uitslagen van gespeelde voorronden kun je vinden in het blok Hoofdnavigatie. Eerst klikken op PK Dag en vervolgen op uitslagen voorronden.

Het bestuur
 

ma, 08/24/2020 - 18:53 Competities

Start Competitie

Alle competities zijn intussen klaar en kunnen geraadpleegd worden via deze site of rechtstreeks via Biljartpoint.

Het Bestuur.

ma, 08/24/2020 - 18:49 Bestuurslid PK avond

Goedenavond.

Met ingang van 15 augustus is Anneke Lindeman bereid gevonden om de vacante bestuursfunctie van PK-leider avond over te nemen van Angela Bouman.

Het bestuur wil ook langs deze weg Angela Bouman bedanken voor haar inzet het afgelopen seizoen, het was een lastig seizoen met een softwarepakket met mooie mogelijkheden. Het was echter jammer dat er nogal veel kinderziektes in zaten, waardoor er onnodig veel extra inzet gevraagd werd van Angela. Angela bedankt.

We wensen Anneke veel succes en hopen dat Biljartprof beter werkt dan het afgelopen seizoen.

Namens het bestuur,
Gerrit Luiten
voorzitter KNBB-district Veluwezoom

di, 08/11/2020 - 14:49 Start Dagcompetitie

De wedstrijdleiding van de dagcompetitie krijgt regelmatig de vraag over wanneer de competitie bekend is. We zijn er volop mee bezig.

In de week van 24 augustus vinden de voorronden libre klein 4e klasse plaats en in de week van 31 augustus de voorronden driebanden klein 3e klasse.

In de week van 7 september start de competitie. We hebben 5 poules van 9 teams en 1 poule van 8 teams. Aan het einde van het seizoen hebben we dus 6 poulewinnaars, die onderling gaan uitmaken wie de districtskampioen is. Dit gebeurt dan met teamwedstrijden van 3 spelers, waarbij er gewisseld mag worden tussen de vaste spelers van een team.

We streven er naar om voor 24 augusutus de competitie op Biljartpoint te hebben staan.

Met vriendelijke groeten
De Wedstrijdleiding Dagcompetitie