Welkom

Welkom op de nieuwe site van KNBB district Veluwezoom.

Gebruik het menu aan de linkerzijde om te navigeren.
Hieronder zie je een lijst met de laatste 10 nieuwsberichten.

 

De laatste 10 nieuws berichten

Aangemaakt op Titel Tekst
vr, 05/19/2023 - 13:48 Overlijden Joop Langenbach

Deze week werden we opgeschrikt door de mededeling dat Joop Langenbach op dinsdag 16 mei overleden was. Joop is tot het laatst een actief en meelevend lid geweest. Wel liet zijn lichaam hem steeds meer in de steek, maar dat belette hem niet om er bij te zijn als zijn team speelde.

Joop was ook erelid van ons district en ook binnen het district heeft hij jarenlang op bestuurlijk niveau zijn steentje ruimschoots bijgedragen.

Voor hen die van Joop afscheid willen nemen in er op 23 mei 2023 vanaf 19.00 uur tot en met 21.30 uur gelegenheid in biljartcentrum West-Peter daarvoor gelegenheid. Op 24 mei a.s is er om 13.30 uur in de Johannes Penseelzaal van begraafplaats Moscowa de uitvaartplechtigheid. Aansluitend zal Joop in besloten kring ter aarde besteld.

Het bestuur wenst de nabestaanden van Joop heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens het district Veluwezoom,
Gerrit Luiten

Overlijdensbericht Joop Langenbach

wo, 04/12/2023 - 15:54 Data Wedstrijdleiders- en Algemene Ledenvergadering

De wedstrijdleidersvergaderingen voor de dag- en avondcompetitie en PK worden gehouden: op zaterdag 29 april bij De Paperclip. Dagcompetitie en PK start om 11.00 uur en avondcompetitie en PK om 12.30 uur.

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdagavond 15 juni om 20.00 uur in de zaal bij de Rhedense Leeuw.

wo, 02/22/2023 - 21:13 Alle nieuws over de landsfinales 2023

 

Vanaf 23 juni 2023 twee weken lang wederom een prachtig programma in Merwestein, met ditmaal als aanspreekpunt: Piet Verschure

22 februari 2023

Wederom in Sport- en Evenementencomplex Merwestein en volgens de in 2019 gelanceerde Landsfinale Nieuwe Stijl, belooft de Landsfinale vanaf 23 juni 2023 opnieuw een mooi spektakel te worden.

Het programma mag er zijn, met de teams in A, B1, B2, C1, C2, C3, C4, dames beker, dagbiljarten libre teams en dagbiljarten driebanden teams. En, twee dagen zijn ingeroosterd voor collegabonden, de afsluitende vrijwilligersdag op zondag 2 juli is aangepast naar 40 tegen de klok, en de dag ervoor zijn enkele mooie events ingepland zoals Rolstoel en Open Jeugd.

Het aanspreekpunt van de organisatie is niet meer zoals voorgaande jaren Ruud Hudepohl (die met pensioen is gegaan), maar zal ditmaal in handen zijn van Piet Verschure, Portefeuillehouder Breedtesport van KVC. Vragen over de planning kunnen worden gestuurd naar Piet via: breedtesport@knbb-carambole.nl.

Om de Landsfinale 2023 tot een succes te maken, kunnen we alle hulp/handjes/vrijwilligers gebruiken! Bent of kent u iemand die op één of meerdere dagen wel iets zou willen bijdragen, meld u aan bij Piet, wederom via: breedtesport@knbb-carambole.nl.

Dank voor al jullie steun – en we hopen op een mooie Landsfinale.

 

Alle artikelen over de Landsfinale

 

 

wo, 12/28/2022 - 15:55 Herzieningen Avondcompetitie

Toelichting bij de herziening Avoncompetitie

Voor dit seizoen heeft het bestuur voor aanvang besloten dat in de avondcompetitie in ieder geval 20 wedstrijden zouden worden gespeeld en er daarnaast tijd zou worden vrijgemaakt voor voorronden PK en bekerwedstrijden. Belangrijk hierbij was uiteraard dat alle teams dit seizoen hetzelfde aantal wedstrijden speelt, en niet zoals door de Corona gebroken competitie van vorig seizoen, handmatige acties moesten worden uitgevoerd om alle teams op hetzelfde aantal wedstrijden uit te laten komen. Hierbij is toen echter niet stilgestaan bij 1 of 2 herzieningsmomenten en op welke momenten die zouden moeten plaatsvinden. Op een later moment is in het bestuur afgesproken dat de herzieningen in deze week zouden plaatsvinden.

Dit blijkt achteraf geen goed moment te zijn, want helaas doet zich nu de situatie voor dat in B2 en de C2 competitie bij deze herziening niet alle teams een gelijk aantal wedstrijden heeft gespeeld (6 teams hebben 11 wedstrijden gespeeld, 3 teams 10 wedstrijden).

Het bestuur heeft zich hierover beraad en besloten de herzieningen door te voeren met het ongelijke aantal gespeelde wedstrijden. Hetgeen inmiddels is gebeurd. Uiteraard betreuren wij deze gang van zaken en we zullen er komend seizoen zeker alert op zijn.

Zijn er nog vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met de wedstrijdleider avondcompetitie. Dit kan per mail (wl-a-veluwezoom@outlook.com) of telefonisch via 06-11018700.

Voor nu een goede jaarwisseling voor iedereen en tot volgend jaar.

 

 

 

do, 12/08/2022 - 14:10 Overlijden Henk van Ginkel
do, 10/27/2022 - 14:38 Vacatures

Aan: de besturen van de Verenigingen
Van: District bestuur Veluwezoom
Betreft: Vacatures

Arnhem, 27 oktober 2022

Geachte besturen van de verenigingen,

Johan Hegh heeft na een discussie over kledingvoorschriften besloten om te stoppen met het wedstrijdleiderschap voor de avondcompetitie. Het mag duidelijk zijn dat er kledingvoorschriften zijn en dat spelers en teams zich hieraan dienen te houden. Het betekent wel dat we als district een groot probleem hebben. Het bestuur roept daarom eenieder op om toch wat verdraagzamer naar elkaar te zijn. Anders vreest zij dat er steeds minder vrijwilligers zijn die taken op zich willen nemen. Maar als district hebben we nu wel een groot probleem, want een competitie zonder wedstrijdleider kan niet. Op de korte termijn zijn we heel erg dringend op zoek naar een wedstrijdleider voor de avondcompetitie. Hij/zij organiseert namens het bestuur de competitie van de A-competitie voor zowel het district Veluwezoom als Nijmegen en de B2, C2, C3, C4 en de vrouwencompetitie voor het district Veluwezoom en de bekercompetitie voor zowel libre als driebanden. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de secretaris van het district (Secr.Veluwezoom2018@outlook.com).

Daarnaast is het districtsbestuur dringend op zoek naar mensen die opgeleid willen worden tot arbiter. Wij zoeken hiervoor biljarters die het leuk vinden om wedstrijden van diverse spelsoorten te leiden. Middels een training van een aantal dagdelen worden zij opgeleid. Wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Ron Lieferink 06 445 22 235. Wil je opgeleid worden dan kan dit ook bij Ron gemeld worden (agdvveluwezoom@gmail.com).

Tenslotte, maar niet minder belangrijk, zijn we op zoek naar een penningmeester. Tot de taken behoren het innen van contributies en het incidenteel innen van administratieve heffingen, daarnaast het verzorgen van alle betalingen aan derden, verenigingen, arbiters en overige vrijwilligers die op basis van het declaratiereglement iets mogen declareren. Naar deze functionaris zijn we al vier jaar op zoek, maar helaas nog steeds niemand gevonden. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Gerrit Luiten 06 203 98 666 of voorzitter-veluwezoom@outlook.com

Ook willen we aandacht vragen voor het volgende: Helaas komt het voor dat er wel eens iets gezegd moet worden over regelgeving en dergelijke. Individuele leden, verenigingen of leden van het districtsbestuur kiezen soms voor een toonzetting die bij de ander verkeerd valt. Dat is jammer want we biljarten voor ons plezier, we doen het zeker ook om te winnen en we willen toch wat beter worden in het spelletje. En als de toonzetting verkeerd valt dan is de sfeer meestal wat aangetast of spelers besluiten om de wedstrijd niet af te maken of zelfs dat een bestuurslid van een vereniging of van het districtsbestuur besluit om zijn functie neer te leggen. Het districtsbestuur betreurt dit. Helemaal betreurt het districtsbestuur dat vrijwilligers stoppen met de taken die zij vrijwillig op zich genomen hebben. Het districtsbestuur zal er altijd naar streven dat vrijwilligers gesteund en gerespecteerd dienen te worden en in het uiterste geval ook maatregelen nemen. Vrijwilligers moeten hun werk met plezier en zonder frustratie kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Luiten                                                                                                    Bennie Cooper
Voorzitter                                                                                                          Secretaris

PS. Anneke Lindeman heeft aangeboden om tijdelijk de functie van wedstrijdleider avondcompetitie op zich te nemen, om zo de continuïteit van de competitie te waarborgen. Wij rekenen erop dat we de nieuwe wedstrijdleider voor de avondcompetitie aan u kunnen voorstellen op de eerstkomende wedstrijdleidersvergadering en dat hij/zij zich in heeft kunnen werken in de tussenliggende tijd.

zo, 08/07/2022 - 09:51 Poule-indelingen PK's Dag en Avond nu op de site

De poule-indelingen voor de PK-Dag stonden al een tijdje op de pagina. Sinds gisterenavond staan nu ook de poule-indelingen voor de PK-Avond en de wedstrijdkalender er op.

Ga via het het menu (hoofdnavigatie) naar PK Dag of PK Avond als je wilt zien wanneer je moet spelen. 

ma, 06/06/2022 - 09:54 Uitslag enquête wel/niet spelen met intervallen

Hierbij de uitslag van de enquête over het wel/niet spelen met intervallen tijdens PK wedstrijden.

Kort gezegd komt het er op neer, dat bij alle spelsoorten in de 3e en 4e klasse en in de 1e klasse driebanden groot, de intervallen blijven bestaan en dat vanaf de 2e klasse voortaan (weer) gespeeld  gaat worden met vaste aantallen. Daarnaast zijn er beurtenlimieten ingesteld.

Hieronder even alles op een rijtje.

Spelsoort en klasse

Vaste aantallen of intervallen

Moyennegrenzen

Beurtenlimiet

4e klasse libre

Intervallen

0.000 – 1.400

60

3e klasse libre

Intervallen

1.400 – 2.400

40

2e klasse libre

Vast 90 caramboles

2.400 – 4.000

40

1e klasse libre

Vast 125 caramboles

4.000 – 7.000

40

Hoofdklasse libre

Vast 160 caramboles

7.000 – 11.000

30

3e klasse driebanden klein

Intervallen

0.001 – 0.360

60

2e klasse driebanden klein

Vast 20 caramboles

0.360 – 0.520

60

1e klasse driebanden klein

Vast 30 caramboles

0.520 – 0.760

60

Hoofdklasse driebanden klein

Vast 40 caramboles

0.760 – 1.100

60

Extra klasse driebanden klein

Vast 50 caramboles

1.100 en hoger

60

3e klasse bandstoten

Intervallen

0.001 – 1.000

50

2e klasse bandstoten

Vast 40 caramboles

1.000 – 1.500

50

1e klasse bandstoten

Vast 55 caramboles

1.500 – 2.500

50

Hoofdklasse bandstoten

Vast 75 caramboles

2.500 – 4.000

40

1e klasse driebanden groot

Intervallen

0.200 – 0.440

60

Overgangsklasse driebanden groot

Vast 25 caramboles

0.440 – 0.640

60

wo, 02/16/2022 - 11:34 Aanpassing competitie B2, C2, C3 en C4

Het is onze wedstrijdleider gelukt nu reeds de competitie aan te passen en te verwerken op Biljartpoint.

Alle aanpassingen zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groeten,
Gerrit Luiten

zo, 02/13/2022 - 11:42 Aanpassing besluitvorming verloop competitie.

E-mail aan alle bestuurders en functionarissen van verenigingen en teamleiders.

Op 26 januari heb ik jullie een e-mail gestuurd in vervolg op de persconferentie van 25 januari. In deze e-mail hebben wij jullie meegedeeld op welke wijze wij de diverse competities wilden voortzetten.

Velen van jullie waren teleurgesteld over de zeer beperkte speelmogelijkheden. Deze waren beperkt omdat wij uitgingen van gewestelijke teamfinales eind april, begin mei en landsfinales in juni. Intussen is er ook een nieuwsbrief verschenen vanuit de KNBB Vereniging Carambole waarin meegedeeld werd dat de Landsfinale uitgesteld werd tot begin juli 2022. De uitslagen van de Gewestelijke Teamfinales moeten uiterlijk 10 juni bekend zijn en vóór 16 mei moeten de teams bekend zijn die de Gewestelijke Teamfinales gaan spelen.  Ook werd meegedeeld dat o.a. de pk-wedstrijden Bandstoten geannuleerd zouden worden.

Door deze verruiming en ook lettend op de teleurstelling van diverse verenigingen, teams, spelers en lokaliteithouders hebben wij als bestuur op 11 februari jl. wederom de koppen bij elkaar gestoken. Het bestuur gaat ervan uit dat er komende dinsdag een grote verruiming komt met betrekking tot de coronamaatregelen, waarbij horeca e.d. weer minimaal tot 24.00 (maar wellicht 01.00) uur open mag blijven. Op basis daarvan hebben wij de besluiten van 26 januari aangepast. De oorspronkelijke besluiten staan hieronder en de wijzigingen zijn geel gemarkeerd.

  • Avondcompetitie. De oorspronkelijke competitie van de klassen B2, C2, C3 en C4 wordt met ingang van 21 februari a.s. verder gespeeld. Nadat de 1e helft afgewerkt is wordt er een start gemaakt met de 2e helft van de competitie. Er komt geen herziening. Eind april/begin mei wordt er een streep onder de competitie gezet. Op 16 mei moeten de kampioensteams opgegeven zijn bij het gewest. In de C3 moet in ieder geval nog een beslissingswedstrijd(en) gespeeld worden. Wellicht dat er in de andere klassen ook nog een beslissingswedstrijd gespeeld moeten worden, omdat er bij de kanshebbers teams zijn die een partij minder hebben gespeeld. Dit zal beoordeeld worden door de wedstrijdleider. De competitie verschijnt in de aangepaste vorm op de site van Biljartpoint. De geplande 1e ronde kan gewoon gespeeld worden.
  • Avondcompetitie. De competitie van de klassen A, B1 en C1 wordt door andere districten georganiseerd, wij spelen als gast mee en passen ons als gast aan. 
  • Avondbekercompetitie. De competitie van de klassen B2, C2, C3 en C4 wordt voorlopig nog opgeschort tot na afronding competitie en misschien wel geheel stilgelegd. 
  • Avond-PK. De wedstrijdleider PK Anneke Lindeman gaat na dit weekend de resterende voorwedstrijden en districtsfinales plannen. De spelers en de locaties worden hierover door haar geïnformeerd. Met de voorwedstrijden zal rekening gehouden moeten worden dat er per avond slechts een beperkt aantal wedstrijden gespeeld kunnen worden. Om 22.00 uur moeten in principe de wedstrijden klaar zijn.  De spelers die meedoen aan de voorronden van pk-bandstoten weten dat er geen Gewestelijke en Nationale Finales komen.
  • Dagcompetitie. In de week van 7 februari a.s. wordt de dagcompetitie voortgezet. Het rooster wat nu op Biljartpoint staat wordt door de competitieleider Johan Hegh aangepast. Let dus goed op het nieuwe rooster van volgende week. Het huidige rooster vervalt. Na afloop van de competitie moet de districtsteamfinale gespeeld worden in Gelre. De 6 poulewinnaars vechten hierbij om het districtskampioenschap. Dit gebeurt in teams van 3 man, waarbij gerouleerd mag worden.
  • Dagbekercompetitie. De wedstrijden hiervan zullen pas in mei/juni gespeeld worden, een en ander is afhankelijk van competitie en pk’s.  
  • Dag-pk. De wedstrijden die tot nu toe stilgelegd waren, worden  zo snel mogelijk ingehaald. De spelers en de locaties worden hierover geïnformeerd door de wedstrijdleider pk George van Gorkum. 

We hopen dat bovenstaande verruiming van speelmogelijkheden tegemoetkomt aan de wensen binnen het district.

We wensen een ieder een prettige en succesvolle voortzetting van het seizoen.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van het KNBB-district Veluwezoom,
Gerrit Luiten