PK Dag

Beste biljartvrienden en vriendinnen,

Het is weer zover. Het programma PK’s dag, voor het seizoen 2022-2023, is klaar. In de drie links op de pagina wedstrijdkalender 2021/2022 kunt u het programma inzien per spelsoort.

LET OP !!!!!! Het is een concept, wat betekent dat er nog wijzigingen kunnen optreden. De weken zijn definitief, maar de locatie kan nog wijzigen als door afmeldingen mutaties moeten worden doorgevoerd en mogelijk een locatie afvalt. Eventuele vragen graag via de wedstrijdleider om e.e.a. wat te kanaliseren.

Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de wedstrijden verstuur ik de uitnodigingen en vanaf dat moment is alles definitief. Ik wens u allen een heel fijn PK seizoen toe.

Tenslotte nog een opmerking over het driebanden. In tegenstelling met voorgaande jaren is er nu gekozen voor een beurtenlimiet van 40 beurten i.p.v. 50 beurten. Hiervoor is gekozen om dat in een aantal locaties, we niet eerder dan 12.00 uur terecht kunnen.

Wedstrijdleider PK dag,

George van Gorkum