Aanvullende coronamaatregelen op bericht van 28 november 2021

Beste bestuursleden en overige functionarissen van verenigingen,

In vervolg op de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Verennging Carambole (KVC) heeft het bestuur van KVC nog verder overlegd. Dit heeft geleid tot het volgende besluit van hen:

Afgelopen zaterdag is in de ALV van KVC uitvoerig gediscussieerd over de gevolgen van de overheidsmaatregelen m.b.t. corona van vrijdag 26 november jl. 

Uit de discussies kwam de uitdrukkelijke wens naar voren, dat alle doelgroepen hetzelfde behandeld worden.

Het bestuur heeft direct na afloop van de vergadering haar eerder genomen besluit nogmaals overwogen en heeft reden gezien om die als volgt bij te stellen: 

 Alle competitiewedstrijden en individuele wedstrijden, zowel avond- als dagwedstrijden, komen stil te liggen voor de duur van de door de overheid gestelde periode, dus minimaal tot 19 december, zonder uitzondering. 

Het bestuur van het district Veluwezoom betreurt het dat er gisteren andere informatie naar u is gestuurd, maar ziet zich genoodzaakt om dit besluit loyaal uit te voeren.

​Met vriendelijke groetenGerrit Luiten  
voorzitter KNBB-district Veluwezoom
www.knbb-veluwezoom.nl