Coronamaatregelen kabinet d.d. 3 november 2020

E-mail aan: bestuursleden KNBB-district Veluwezoom

Van: Bestuur KNBB-district Veluwezoom

Onderwerp: Corona

Dinsdag 3 november jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen voor het bestrijden van de coronapandemie afgekondigd. Op basis van de verstrekte informatie heeft het bestuur de verwachting uitgesproken dat we niet voor 1 januari kunnen biljarten. Op donderdag 5 november heeft het bestuur van KNBB-vereniging Carambole (KVC) op de site van de KNBB meegedeeld dat zij besloten heeft om alle evenementen en wedstrijden tot 1 januari af te gelasten.

Uw leden benaderen de individuele bestuursleden met de vraag hoe het nu verder moet met competitie, pk’s en beker binnen ons district. Helaas kunnen wij geen koffiedik kijken, want we weten niet of we wel na 1 januari kunnen biljarten, dit blijft onzeker zolang het virus zo blijft rond woekeren.

Wij hopen volgend jaar weer met onze sport aan de gang te kunnen. De afgelopen maanden inhalen is niet mogelijk. Aangezien bijna al onze leden meedoen aan één of meerdere competities ligt in eerste instantie de prioriteit bij de competitie. Binnen het bestuur zijn we van mening dat de 2e helft van de competities geschrapt moet worden en dat zodra het weer mag de 1e helft van de competitie uitgespeeld wordt. Er zal geen herziening plaatsvinden in december. Doordat er al een aantal ronden gespeeld zijn ontstaat er wat ruimte, waarin we misschien iets met de pk’s kunnen doen. Dit wordt pas echt duidelijk, wanneer bekend is wanneer we onze competities en wedstrijden weer mogen hervatten. Een hervatting op 1 januari geeft meer ruimte voor pk’s dan op 1 februari.

Aan de bekercompetitie geven we een wat lagere prioriteit, deze kan ook na april gespeeld worden.

Bovengenoemde overwegingen gelden zowel voor de avond- als de dagcompetitie. Zodra we meer weten zullen we u informeren en daarover mededeling doen op onze site  www.knbb-veluwezoom.nl.
We adviseren u en uw leden de site regelmatig te raadplegen.

Ik hoop dat we u hiermee naar tevredenheid hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van het district Veluwezoom,

Gerrit Luiten